باتری

دستگاه های الکترونیکی برای کارکرد عملا نیاز به نیروی الکتریسیته دارند. که این نیرو یا از طریق برق شهری تامین می شود و یا از طریق باتری. به همین دلیل باتری ها بخش جدا نشدنی دستگاه های الکترونیکی هستند. باتری ها انواع مختلفی دارند که هر کدام در دستگاه های مختلفی استفاده می شود.

انواع باتری

  • باتری های قلمی و نیم قلمی: از رابج ترین نوع باتری ها، باتری نیم قلمی و قلمی هستند که بیشترین کاربرد را در وسایل خانگی، اعم از ریموت کنترل تلویزیون تا اسباب بازی ها را دارند.
  • باتری های سکه ای: این نوع باتری ها به دلیل شکل ظاهری خود به باتری های سکه ای معروف شده اند. که در انواع ریموت کنترل ها و … استفاده می شود. بدنه های این نوع باتری ها فلزی می باشد.
  • باتری های سمعک: این نوع باتری ها در سمعک کاربرد دارند و در مدل های مختلفی تولید شده اند.
  • باتری های کتابی: این نوع باتری ها به خاطر شکل ظاهری آنها به باتری های کتابی معروف شده اند و معمولا در تجهیزات کنترل از راه دور استفاده می شوند.

نمایش دادن همه 2 نتیجه